Συγγραφέας:Αρχίας ο Βυζάντιος

(Ανακατεύθυνση από Αρχίας ο Βυζάντιος)
Συγγραφείς: Αρχίας ο Βυζάντιος
Δείτε επίσης βιογραφία.


Επιγράμματα στην Παλατινή Ανθολογία

VII 278 Αρχίου Βυζαντινού Επεξεργασία

Οὐδὲ νέκυς, ναυηγὸς ἐπὶ χθόνα Θῆρις ἐλασϑεὶς κύμασιν ἀγρύπνων λήσομαι ἠιόνων.
ἦ γὰρ ἁλιρρήκτοις ὑπὸ δειράσιν, ἀγχόϑι πόντου δυσμενέος, ξείνου χερσὶν ἔκυρσα τάφου•
αἰεὶ δὲ βρομέοντα, καὶ ἐν νεκύεσσι, ϑαλάσσης ὁ τλήμων ἀίω δοῦπον ἀπεχϑόμενον.
μόχϑων οὐδ' ᾿Αίδης με κατεύνασεν, ἡνίκα μοῦνος οὐδὲ ϑανὼν λείῃ κέκλιμαι ἡσυχίῃ.