Αθηναΐς/Α/3/Αίνιγμα

< Αθηναΐς‎ | Α‎ | 3
Ἀθηναΐς-Ἔτος Α΄, τεῦχος 3
Συγγραφέας:Ανώνυμος
Αἴνιγμα


ΑΙΝΙΓΜΑ Γ΄.

Μικρὸν εἶμαι κ’ εὐτελές.—Ὁ τ’ οὐρανοῦ πλὴν θόλος
ἂν λείψω ἀφανίζεται—ὁ Ἥλιος σκοτίζεται
Καὶ ἄρδην ἀνατρέπεται, φίλοι, ὁ κόσμος ὅλος.