Χρυσαλλίς
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα. Ελληνικό Περιοδικό, 1863-1866


Έτος Γ
Τεύχος 67 σελ. 577–608