Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 2, 22 Φεβρουαρίου 1833
Wikimedia-logo.svg Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα.


Greek CoA (1831-1863).svg
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
REGIERUNGS-BLATT
DES KOENIGREICHS
GRIECHENLAND.
ριθμ. 2 1833 N. 2
ΝΑΥΠΛΙΟΝ, 22 Φεβρουαρίου. NAUPLIA 6 Marz.ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ AUS DER KOENIGLICHEN BUCHDRUCKEREY.