Εφημερίς της Κυβερνήσεως
Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 1, 16 Φεβρουαρίου 1833
Wikimedia-logo.svg Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα.


Greek CoA (1831-1863).svg
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
REGIERUNGS-BLATT
DES KOENIGREICHS
GRIECHENLAND.
ριθμ. 1 1833 N. 1
Ναύπλιον 16 Φεβρουαρίου. NAUPLION 28 Februar.ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ AUS DER KOENIGLICHEN BUCHDRUCKEREY.