Το κυπαρισσάκι της Ύδρας

Το κυπαρισσάκι της Ύδρας
Συγγραφέας:
Αθηναΐς, Ιούνιος 1876


ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙ ΤΗΣ ΥΔΡΑΣ

Ὅποιος τὴν Ὕδρα εἶπε ξερὴ, τὴν Ὕδρα δὲν ἠξέρει.
Ἔχει δενδρὶ μὲ τὸν ἀνθὸ χειμῶνα καλοκαῖρι
βρυσούλαις μὲ κρύα νερὰ καὶ μυγδαλιαῖς ἀκόμα
λὲς κι’ εἶναι τόσαις ὤμορφαις σὲ λουλουδένιο στρῶμα.

Μὰ ἕνα μ’ ἀποτρέλανε ’ψηλὸ κυπαρισσάκι
σὲ μιὰν αὐλὴ ’περήφανη, σ’ ἕνα περιβολάκι
Ὅπου καὶ νἆσαι φαίνεται, ἀκοῦς τὸ φύσημά του
καὶ τραγουδοῦν κάθε αὐγὴ τὰ τρυφερὰ κλαδιά του.

Κυπαρισσάκι μ’ ὤμορφο! σ’ τὸν ἴσκιό σ’ ἀποκάτου
ὁ ὕπνος ἃς μ’ ἐδρόσιζε μὲ τ’ ἁπαλὰ φτερά του,
στὸν ἴσκιό σ’ ἃς εὐτύχιζα γλυκὰ νὰ ’ξαποστάσω
κι’ ὅλη τὴν γῆ σὲ μιὰ στιγμὴ ὅλη νὰ τὴν ξεχάσω.
Ἐν Ὕδρᾳ, Ἀπρίλιος 1876.

Α. Μωραϊτιδησ