Ὁ Ρωμῃός, τεύχος 1
Τελευταῖα ὥρα


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ

Θέλω τώρα νὰ σᾶς γράψω
’στὴν Εὐρώπη τί συμβαίνει,
ἀλλὰ πρέπει πιὰ νὰ πάψω,
γιατὶ τόπος δὲν μοῦ μένει.

Τὰ ἄλλα μας τὰ φύλλα

θὰ ’βγαίνουν πιὸ καλά,
μέ χίλια δυὸ ποικίλα,
μέ λόγια πιὸ πολλά,
καὶ τρά λά λά λά λά.