Συναγωγή παροιμιών/Αρχή του ρʹ στοιχείου

Συναγωγὴ παροιμιῶν
Συγγραφέας:
Ἀρχὴ τοῦ ρʹ στοιχείουΤὸ ρʹ μετὰ τοῦ αʹΕπεξεργασία


Ῥαδαμάνθυος ὅρκος.
Ῥᾶιον ἢ τὸ ὄρειον ὑπερέβησαν οἱ Βοιωτοί.
Ῥανὶς ἐνδελεχοῦσα κοιλαίνει πέτραν.
Ῥάκος πολυσχιδὲς ἐργασάμενος, ἔξωσον.
Ῥαχίας λαλίστερος.

Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ εʹΕπεξεργασία


Ῥεχθὲν δέ τε νήπιος ἔγνω.

Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ ηʹΕπεξεργασία


Ῥήματα ἀντί ἀλφίτων.
Ῥηγίνου δειλότερος.

Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ οʹΕπεξεργασία


Ῥοδίων χρησμός.
Ῥόδον ἀνεμώνηι συγκρίνεις.
Ῥόδα μ᾽ εἴρηκας.
Ῥόδον παρελθὼν μηκέτι ζήτει πάλιν.
Ῥόδιοι τὴν θυσίαν.

Τὸ ρʹ μετὰ τοῦ ωʹΕπεξεργασία


Ῥωπικὸν ὥνιον.