Συζήτηση:Σύνταγμα της Αυστρίας

Πληροφορίες για αυτή την έκδοση
Έκδοση:
Πηγή: https://www.constituteproject.org/constitution/Austria_2013?lang=en
Επιμέλεια: Texniths
Ποιότητα κειμένου:
Σημειώσεις:
Διορθωτές:

Ξεκινήστε μια συζήτηση για Σύνταγμα της Αυστρίας

Ξεκινήστε μια συζήτηση
Επιστροφή στη σελίδα "Σύνταγμα της Αυστρίας".