Συγγραφέας:Χάινριχ Χάινε

Συγγραφείς: Χάινριχ Χάινε (Heinrich Heine)
(13 Δεκεμβρίου 1797 – 17 Φεβρουαρίου 1856)
Δείτε επίσης βιογραφία.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5e/Heinrich_Heine-Oppenheim.jpg
Heinrich Heine, 1831 (Moritz Daniel Oppenheim), Kunsthalle Hamburg