Συγγραφείς: Χάινριχ Χάινε (Heinrich Heine)
(13 Δεκεμβρίου 1797 – 17 Φεβρουαρίου 1856)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Heinrich Heine, 1831 (Moritz Daniel Oppenheim), Kunsthalle Hamburg