Συγγραφέας:Σπυρίδων Μάναρης

Συγγραφείς: Σπυρίδων Μάναρης
(1805 - 1886)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Έλληνας μαθηματικός από τα Ιωάννινα