Συγγραφέας:Σπυρίδων Μάναρης

Συγγραφείς: Σπυρίδων Μάναρης
(1805 - 1886)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία. Έλληνας μαθηματικός από τα Ιωάννινα