Συγγραφέας:Λούντβιχ Ούλαντ

Συγγραφείς: Λούντβιχ Ούλαντ (Ludwig Uhland)
(1787-1862)
Λούντβιχ Ούλαντ (Ludwig Uhland)