Συγγραφέας:Λούντβιχ Ούλαντ

Συγγραφείς: Λούντβιχ Ούλαντ (Ludwig Uhland)
(1787-1862)
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Uhland.jpg
Λούντβιχ Ούλαντ (Ludwig Uhland)