Συγγραφέας:Κύριλλος Λούκαρις

Συγγραφείς: Κύριλλος Λούκαρις
(1572 - 1638)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Κωνσταντινούπολης
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Cyril-Lucaris.jpg
Κύριλλος Λούκαρις


ΈργαΕπεξεργασία