Συγγραφέας:Κόιντος Σουλπίκιος Μάξιμος

Συγγραφείς: Κόϊντος Σουλπίκιος Μάξιμος
(81/82 μ.Χ – 94 μ.Χ)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Αρχαίος νεαρός Ρωμαίος ποιητής, λατινικό όνομα: Quīntus Sulpicius Maximus.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/QS_Maximus_memorial_stone.JPG
Επιμνημόσυνη στήλη με ανδριάντα του Κοΐντου Σουλπικίου Μαξίμου και επιγραφή του έπους του.


Έργα:

Κοΐντου Σουλπικίου Μαξίμου Ἔπος