Συγγραφέας:Θεόφραστος

Συγγραφείς: Θεόφραστος
(372 - 287 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Theophrastus.jpg
Θεόφραστος