Συγγραφέας:Ζηνόδοτος ο Εφέσιος

Συγγραφείς: Ζηνόδοτος ο Εφέσιος
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.VII 117 ΖηνοδότουΕπεξεργασία

ἔκτισας αὐτάρκειαν, ἀφεὶς κενεαυχέα πλοῦτον, Ζήνων, σὺν πολιῷ σεμνὸς ἐπισκυνίῳ·
ἄρσενα γὰρ λόγον εὗρες, ἐνηθλήσω δὲ προνοίᾳ, αἵρεσιν, ἀτρέστου ματέρ' ἐλευθερίας·
εἰ δὲ πάτρα Φοίνισσα, τίς ὁ φθόνος; οὐ καὶ ὁ Κάδμος κεῖνος, ἀφ' οὗ γραπτὰν Ἑλλὰς ἔχει σελίδα;

VII 315 Ριανού ή ΖηνοδότουΕπεξεργασία

Τρηχεῖαν κατ᾿ ἐμεῦ, ψαφαρὴ κόνι, ῥάμνον ἑλίσσοις πάντοθεν, ἢ σκολιῆς ἄγρια κῶλα βάτου,
ὡς ἐπ᾿ ἐμοὶ μηδ᾿ ὄρνις ἐν εἴαρι κοῦφον ἐρείδοι ἴχνος, ἐρημάζω δ᾿ ἥσυχα κεκλιμένος.
ἦ γὰρ ὁ μισάνθρωπος, ὁ μηδ᾿ ἀστοῖσι φιλἠεὶς Τίμων οὐδ᾿ Ἀΐδῃ γνήσιος εἰμι νέκυς.

XVI 14 Ζηνοδότου / L.1 T.27 E.14Επεξεργασία

Τίς γλύψας τὸν Ἒρωτα παρά κρήνησιν ἔθηκεν, οἰόμενος παύσειν τοῦτο τὸ πῦρ ὕδατι ;


μετάφραση

Ποιος γλύπτης έστησεν εδώ τον Έρωτα στη βρύση, νομίζοντας πως το νερό τέτοια φωτιά θα σβήσει;