Συγγραφέας:Ευσέβιος ο Καισαρείας

Συγγραφείς: Ευσέβιος Καισαρείας
(περ. 275 – 339)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Ευσέβιος Καισαρείας

ΈργαΕπεξεργασία

 • Εκκλησιαστική Ιστορία
 • Εἰς τὸν βίον τοῦ μακαρίου Κωνσταντίνου βασιλέως
 • Περὶ τῆς τοῦ πάσχα ἑορτῆς
 • Χρονικοὶ κανόνες
 • Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή
 • Εὐαγγελικὴ ἀπόδειξις
 • Ἐκκλησιαστικῆς θεολογία
 • Θεοφάνεια
 • Ονομαστικόν
 • Κανόνες
 • Περὶ μέτρων καὶ σταθμῶν
 • Εἰς τὰς ἐπιγραφὰς τῶν ψάλμων
 • Κατὰ Ἱεροκλέως
 • Κατὰ Μαρκέλλου
 • Περὶ τῆς τοῦ βιβλίου τῶν προφητῶν ὀνομασίας
 • Ἐπιστολὴ πρὸς τοὺς τῆς παροικίας αὐτοῦ
 • Ἐπιστολὴ πρὸς Κωνσταντίαν τὴν βασίλισσαν
 • Ἐπιστολὴ πρὸς Φλακίλλον
 • Εἰς τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιον
 • Εἰς τὸ ἆισμα τῶν ἀισμάτων ἐξήγησις
 • Πρὸς Μαρίνον περὶ τῶν ἐν εὐαγγελίοις ζητημάτων καὶ λυσέων
 • Πρὸς Στέφανον περὶ τῶν ἐν εὐαγγελίοις ζητημάτων