Συγγραφέας:Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς

Συγγραφείς: Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς
(60 π.Χ. – 7 π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς ήταν Έλληνας ιστορικός και δάσκαλος της ρητορικής, ο οποίος ήρθε σε ακμή κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Καίσαρα Αυγούστου.
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Dionigi_di_Alicarnasso.jpg
Διονύσιος ὁ Ἀλικαρνασσεύς


ΈργαΕπεξεργασία