Άνοιγμα κυρίου μενού
Συγγραφείς: Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας
(20 Ιουλίου 1890-1 Απριλίου 1947)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.
Γεώργιος Β΄ της Ελλάδας