Συγγραφέας:Απόστολος Μελαχρινός

Συγγραφείς: Απόστολος Μελαχρινός
(1880-1952)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία. Έλληνας ποιητής, χρησιμοποίησε το ψευδώνυμο Κλήμης Πορφυρογέννητος