Συγγραφέας:Ίβυκος

Συγγραφείς: Ίβυκος
(μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.)
Δείτε επίσης βιογραφία.
Ίβυκος ο Ρηγίνος, αρχαίος Έλληνας λυρικός ποιητής από το Ρήγιο της Μεγάλης Ελλάδας


μεταφράσεις: