Ρωμαίος και Ιουλιέτα

Ρωμαίος και Ιουλιέτα
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Δημήτριος Βικέλας
Από το EBook #31808 του Project Gutenberg
ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ (1)


ΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ


Ο ΠΡΙΓΚΗΨ της Βερώνας.
ΠΑΡΗΣ, νέος άρχων, συγγενής του πρίγκηπος.
ΜΟΝΤΕΚΗΣ )
) αρχηγοί των δύο αντιμαχομένων οικογενειών.
ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ )
ΚΑΠΟΥΛΕΤΟΣ, συγγενής του προηγουμένου.
ΡΩΜΑΙΟΣ, υιός του Μοντέκη.
ΜΕΡΚΟΥΤΙΟΣ, συγγενής του πρίγκηπος και φίλος του Ρωμαίου.
ΜΠΕΜΒΟΛΙΟΣ, ανεψιός του Μοντέκη, φίλος του Ρωμαίου (2).
ΤΥΒΑΛΤΗΣ, ανεψιός της συζύγου του Καπουλέτου.
ΠΑΤΕΡ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ )
) καλόγηροι.
ΠΑΤΕΡ ΙΩΑΝΝΗΣ )
ΒΑΛΤΑΣΣΑΡ, υπηρέτης του Ρωμαίου.
ΣΑΜΨΩΝ )
) υπηρέται του Καπουλέτου.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ )
ΑΒΡΑΑΜ, υπηρέτης του Μοντέκη.
ΦΑΡΜΑΚΟΠΩΛΗΣ.
ΤΡΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΟΙ.
ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ του Πάρη.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ του Καπουλέτου.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ του Μοντέκη.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ του Καπουλέτου.
ΙΟΥΛΙΕΤΑ, θυγάτηρ του Καπουλέτου.
ΠΑΡΑΜΑΝΑ της Ιουλιέτας.


ΠΟΛΙΤΑΙ ΤΗΣ ΒΕΡΩΝΑΣ, ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑΙ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΩΠΙΔΟΦΟΡΟΙ, ΦΡΟΥΡΟΙ, ΝΥΚΤΌΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΤΑΙ

Η σκηνή εις την Βερώναν, άπαξ δε εν τη πέμπτη πράξει εις Μάντουαν.