Πρότυπο:ΚεφαλίδαΒιβλίου

(Ανακατεύθυνση από Πρότυπο:Κβ)
Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Πολλά από τα βιβλία που σκανάρονται για να μεταφερθούν στη Βικιθήκη περιλαμβάνουν σελίδες με κεφαλίδα και υποσέλιδο. Ανάμεσα στις πληροφορίες που μπορεί να έχει η κεφαλίδα ή το υποσέλιδο μιας σελίδας μπορεί να είναι ο τίτλος του βιβλίου ή του κεφαλαίου, το όνομα του συγγραφέα ή ο αριθμός της σελίδας. Σκοπός αυτού του προτύπου είναι η εύχρηστη απεικόνιση αυτών των πληροφοριών.

Το πρότυπο έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει κεφαλίδες με τρία μέρη (στο αριστερό μέρος της σελίδας, στο κέντρο, στο δεξί) ή με τέσσερα μέρη (αριστερά, αριστερά-κέντρο, δεξιά-κέντρο, δεξιά).

Η σύντομη μορφή του προτύπου, {{Κβ}}, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί.

ΧρήσηΕπεξεργασία

Κεφαλίδα με τρία μέρη (αριστερά, κέντρο, δεξιά)Επεξεργασία

Συνήθως οι κεφαλίδες αποτελούνται από τρία μέρη, στα αριστερά, στο κέντρο και στα δεξιά της σελίδας. Όταν το πρότυπο έχει τρεις ή λιγότερες παραμέρους, αυτές αντιστοιχούν στο αριστερό, το κεντρικό και το δεξί κομμάτι της κεφαλίδας.

Το πρότυπο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς οι παράμετροι να δίνονται με μεταβλητές. Σε αυτή την περίπτωση η σειρά είναι αριστερά, κέντρο, δεξιά. Για παράδειγμα, αν πληκτρολογήσουμε:

  • {{ΚεφαλίδαΒιβλίου|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ}} ή
  • {{Κβ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ}}

τότε εμφανίζεται:

ΑΡΙΣΤΕΡΑΔΕΞΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ


Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρότυπο βάζοντας μεταβλητές. Παράδειγμα:

  • {{ΚεφαλίδαΒιβλίου|αριστερά=ΑΡΙΣΤΕΡΑ|κέντρο=ΚΕΝΤΡΟ|δεξιά=ΔΕΞΙΑ}} ή
  • {{Κβ|αριστερά=ΑΡΙΣΤΕΡΑ|κέντρο=ΚΕΝΤΡΟ|δεξιά=ΔΕΞΙΑ}}

Εμφανίζεται:

ΑΡΙΣΤΕΡΑΔΕΞΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ

Η χρήση του προτύπου με μεταβλητές ενδείκνυται όταν θέλουμε να παραλείψουμε κάποια από αυτές.


Κεφαλίδα με τέσσερα μέρη (αριστερά, αριστερά-κέντρο, δεξιά-κέντρο, δεξιά)Επεξεργασία

Μερικά έργα, όπως για παράδειγμα λεξικά ή κατάλογοι, έχουν δύο κεφαλίδες στο κέντρο της σελίδας, μία αριστερά και μία δεξιά. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να δώσετε τέσσερις παραμέτρους που αντιστοιχούν στο αριστερό, αριστερό-κέντρο, δεξί-κέντρο και δεξί μέρος της κεφαλίδας.

  • {{ΚεφαλίδαΒιβλίου|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ}} ή
  • {{Κβ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ|ΔΕΞΙΑ}}
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΑ


Αν υπάρχουν τέσσερις παράμετροι αλλά κάποια από αυτές είναι κενή θα εμφανιστεί πάλι κεφαλίδα με τέσσερις παραμέτρους. Για παράδειγμα, πληκτρολογώντας:

  • {{ΚεφαλίδαΒιβλίου|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ||ΔΕΞΙΑ}} ή
  • {{Κβ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ|ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ||ΔΕΞΙΑ}}

εμφανίζεται:

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΞΙΑ