Πρότυπο:Αρίθμηση Teubner

Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Το πρότυπο {{Αρίθμηση Teubner}} δημιουργεί μια σημείωση στο αριστερό περιθώριο της σελίδας για την αρίθμηση κεφαλαίων ή εδαφίων. Η σημείωση αυτή περιέχει μία «αγκύρωση» (anchor) στην οποία μπορεί να καταλήγει ένας σύνδεσμος από την ίδια ή διαφορετική σελίδα.

Χρήση Επεξεργασία

{{Αρίθμηση Teubner|αρίθμηση}}

Η παράμετρος παίρνει το όνομα της αρίθμησης. Ένας σύνδεσμος προς το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να έχει μορφή [[όνομα_σελίδας#αρίθμηση]].

Δείτε επίσης Επεξεργασία