Πρότυπο:Αρίθμηση Burnet

Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [ανανέωση]

Το πρότυπο {{Αρίθμηση Burnet}} δημιουργεί μια σημείωση στο αριστερό περιθώριο της σελίδας για την αρίθμηση κεφαλαίων ή εδαφίων. Η σημείωση αυτή περιέχει μία «αγκύρωση» (anchor) στην οποία μπορεί να καταλήγει ένας σύνδεσμος από την ίδια ή διαφορετική σελίδα.

Χρήση Επεξεργασία

{{Αρίθμηση Burnet|αγκύρωση|αρίθμηση|left= }}

  • Ως πρώτη ανώνυμη παράμετρος (υποχρεωτική) δίνεται το όνομα της αγκύρωσης. Ένας σύνδεσμος προς το συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να έχει μορφή [[όνομα_σελίδας#αγκύρωση]].
  • Ως δεύτερη ανώνυμη παράμετρος (προαιρετική) δίνεται η επιθυμητή αρίθμηση. Εφόσον απουσιάζει, ως αρίθμηση θα εμφανίζεται η τιμή της πρώτης παραμέτρου.
  • H παράμετρος |left= (προαιρετική) καθορίζει την τιμή της παραμέτρου μορφοποίησης CSS margin-left:. Χρησιμοποιείται για να μετατοπίσει τη σημείωση όταν αυτή έχει πλάτος τέτοιο ώστε να πέφτει πάνω στο κυρίως κείμενο. Η προεπιλέγμένη τιμή είναι -2.5em.

Δείτε επίσης Επεξεργασία