Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 87 εἴπατε, πάντες ἀοιδοί, ἐμὸν κλέος
Συγγραφέας:
μεταφράστηκε από συντάκτες της Βικιθήκης
Πάπυρος του Μιλάνου
εἴπατε, πάντες ἀοιδοί, ἐμὸν κλέος, Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 87


Ποσειδίππου 87Επεξεργασία

Ίπποι είμαστε, αυτοί που στην Ολυμπιονίκη Βερονίκη, κάτοικοι της Πίσας, της Μακεδόνισσας, δώσαμε το στεφάνι
η οποία πολυθρύλητη έχει δόξα περνώντας και της Κυνίσκας από τη Σπάρτη τη μακροχρόνια φήμη


το πρωτότυπο: Πάπυρος του Μιλάνου/87

Ποσειδίππου 87Επεξεργασία

ἵπ[ποι] ἔθ’ἁμὲς ἐοῦσαιὈλυμ[πια]κ[ον Βερενίκας, Π[ι]σᾶ[τ]αι, Μακέτας ἀγάγομ[ε]ς στέφανον,
ὃς τὸ [πο]λυθρύλατον ἔχει κλέος, ὧι τὸ Κυνίσκας ἐν Σπά[ρ]ται χρόνιον κῦδος ἀφειλόμεθα.