Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 20 ὡς πάλαι ὑψηλὴν Ἑλίκην ἑνὶ κύματι παίσας
Συγγραφέας:
Πάπυρος του Μιλάνου
ὡς πάλαι ὑψηλὴν Ἑλίκην ἑνὶ κύματι παίσας, Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 20


Ποσειδίππου 20Επεξεργασία

ὡς πάλαι ὑψηλὴν Ἑλίκην ἑνὶ κύματι παίσας πᾶσαν ἅμα κρημνοῖς ἤγαγες εἰς ἄμαθον,
ὥς κ’ [ἐ]π’ Ἐλευσῖνα πρηστὴρ ἑκατόγγυος ἤρθης εἰ μὴ Δημήτηρ σὴν ἐκύνησε χέρα·
νῦν δέ, Γεραίστι’ ἄναξ, νήσων μέτα τὴν Πτολεμαίου γαῖαν ἀκινήτην ἴσχε καὶ αἰγιαλούς


Μετάφραση: Νίκος Σαραντάκος

Νίκος Σαραντάκος/Ποσείδιππος/20


Ποσείδιππος 20 (μετάφραση Ν. Σαραντάκος)Επεξεργασία

Κι αν την Ελίκη μ’ ένα κύμα σου κάποτε χτύπησες
κι όλην μαζί από ψηλά τη γκρέμισες σ’ αμμώδη μέρη
στην Ελευσίνα λαίλαπα εκατοδύναμη αν δεν ρίχτηκες
η Δήμητρα γιατί σου φίλησε το χέρι,
αχ Ποσειδώνα μου, του Πτολεμαίου τη χώρα
με τα νησιά και τους γιαλούς, ακίνητη έχε τώρα!