Πάπυρος του Μιλάνου / Ποσειδίππου 14 ὖ τὸν Πήγασον ἵππον ἐπ’ ἠερόεσσαν ἴασπιν
Συγγραφέας:
Πάπυρος του Μιλάνου
Τὖ τὸν Πήγασον ἵππον ἐπ’ ἠερόεσσαν ἴασπιν, Ποσειδίππου, Πάπυρος του Μιλάνου, επίγραμμα 14


Ποσειδίππου 14Επεξεργασία

εὖ τὸν Πήγασον ἵππον ἐπ’ ἠερόεσσαν ἴασπιν χεῖρά τε καὶ κατὰ νοῦν ἔγλυφ’ ὁ χειροτέχνης·
Βελλε[ρ]οφόντης μὲν γὰρ Ἀλήϊον εἰς Κιλίκων γῆν ἤριφ’, ὁ δ’ εἰς κυανῆν ἠέρα πῶλος ἔβη,
[ο]ὕνεκ’ ἀηνιόχητον ἔτι τρομέοντα χαλινοῖς [ἵ]π̣π̣[ον ἐν] αἰθερίωι τῶιδ’ ἐτύπωσε λίθωι.


Μετάφραση: Νίκος Σαραντάκος:

Νίκος Σαραντάκος/Ιστολόγιο/Ποσείδιππος/14


Ποσείδιππος 14 (μετάφραση Ν. Σαραντάκος)Επεξεργασία

Όμορφα χάραξε τον Πήγασο -με χέρι και με νου,
ο μάστορας πάνω σε ίασπη στο χρώμα τ’ ουρανού.
Γιατί στ’ Αλήιο στην Κιλικία έπεσε ο Βελλεροφών,
μα το πουλάρι πέταξε στο μαυρογάλαζο των ουρανών.
Και στην αιθέρια πέτρα πάνω, έβαλε δίχως καβαλλάρη
μονάχο τ’ άλογο, να τρέμει ακόμα μες στο χαλινάρι.