Ταξινόμηση και Καταχώρηση δοκιμίων ανεξαρτήτως γνωστικού περιεχομένου. Η ταξινόμηση σε γνωστικά πεδία γίνεται μέσω ανάλογων κατηγορίων επιστημών.