Ἡ παππαδιά
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1888 του Κωνσταντίνου Σκόκου


Η ΠΑΠΠΑΔΙΑ

Ἡ κυρὰ ἑνὸς παππᾶ
ἕνα διάκο ἀγαπᾷ
 καὶ πολὺ μ’ αὐτὸν τὰ ἔχει,
καὶ ὁ ἄνδρας της κυττᾷ
τὰ πολλά της χωρατά,
 μὰ γιὰ τοῦτον πέρα βρέχει.Ἐπερνοῦσε μιὰ χαρὰ
ἕως ὅτου μιὰ φορὰ
 ἔγινε παππᾶς βαρβάτος
 καὶ ὁ διάκος ὁ ἀφρᾶτος.Κι’ ὁ παππᾶς της ὁ φτωχὸς
 διόλου δὲν ἐφθόνησε
καὶ ὁ ἴδιος μοναχὸς
 τὸν ἐχειροτόνησε.Τίγκι, τούγκ… μεγάλη σχόλη,
Ἄξιος! φωνάζουν ὅλοι,
 νέοι, γέροι καὶ παιδιά!…
Μὰ μὲ ὅλο της τὸ νάζι
Ὑπεράξιος φωνάζει
 τρεῖς φοραῖς κ’ ἡ παππαδιά.

Γ. Σουρησ