Συγγραφέας:Ευτόλμιος ο σχολαστικός ο Ιλλούστριος

Συγγραφείς: Ευτόλμιος ο σχολαστικός ο Ιλλούστριος
(έζησε περί το 400 μ.Χ.)
Wikimedia-logo-35px.png Δείτε επίσης βιογραφία.


Επιγράμματα στην Παλατινή Ανθολογία


VI 86 Ευτολμίου σχολαστικού ιλλουστρίουΕπεξεργασία

εἰς τὸ παιχθὲν ὑπὸ Παλλαδᾶ
κνημῖδας, θώρηκα, σάκος, κόρυν, ἔγχος, Ἀθήνῃ Ῥοῦφος Μεμμιάδης Γέλλιος ἐκρέμασεν.

VII 608 Ευτολμίου σχολαστικού ιλλουστρίουΕπεξεργασία

Υἱέος ὠκυμόρου θάνατον πενθοῦσα Μενίππη κωκυτῷ μεγάλῳ πνεῦμα συνεξέχεεν·
οὐδ’ ἔσχεν παλίνορσον ἀναπνεύσασα γοῆσαι, ἀλλ’ ἅμα καὶ θρήνου παύσατο καὶ βιότου.

VII 611 Ευτολμίου σχολαστικού ιλλουστρίουΕπεξεργασία

παρθενικὴν Ἑλένην μετ᾽ ἀδελφεὸν ἄρτι θανόντα δειλαίη μήτηρ κόψατο διπλασίως.
μνηστῆρες δ᾽ ἐγόησαν ἴσον γόον ἦν γὰρ ἑκάστῳ θρηνεῖν τὴν μήπω μηδενὸς ὡς ἰδίην.

IX 587 Ευτολμίου ιλλουστρίουΕπεξεργασία

εἰς θερμοχύτην
Βάκχῳ καὶ Νύμφαις μέσος ἵσταμαι: ἐν δὲ κυπέλλοις αἰεὶ τόνδε χέω τὸν παραλειπόμενον.