Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1890
Συγγραφέας: Τσ. Κ.
Ἐπίγραμμα


ΕΠΙΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΣ ΕΡΩΤΑ ΓΕΓΛΥΜΕΝΟΝ
ΕΠΙ ΚΡΗΝΗΣ

Γιατί, τεχνίτη, ἔκαμες
τὸν Ἔρωτα ’ς τὴ βρύση;
Μήπως ’μπορεῖ τέτοια φωτιὰ
κάθε νερὸ νὰ σβύσῃ;
[1883]

Τσ. Κ.