Ετήσιον Ημερολόγιον του Έτους 1887/Οι εξ έρωτος γάμοι

Ἐτήσιον Ἡμερολόγιον τοῦ Ἔτους 1887
Συγγραφέας: Ανώνυμος
Οἱ ἐξ ἔρωτος γάμοι


ΟΙ ΕΞ ΕΡΩΤΟΣ ΓΑΜΟΙ

ΔΡΑΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ
ΤΗΣ ΡΩΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΝ
ΕΙΣ ΕΞ ΣΚΗΝΑΣ.... ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΚΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΑ
Παυλοσ καὶ Βιργινια

Ἡ Σκηνὴ συνήθης ἐν Ἀθήναις.

ΣΚΗΝΗ Α′.

Οἱ πρῶτοι ἀκροβολισμοὶ τοῦ ἔρωτος.
ΣΚΗΝΗ Β′.

Τραγικὴ μέθοδος, δι’ ἧς ἐπιβάλλεται ὁ ἔρως.

ΣΚΗΝΗ Γ′.

Ἀπόπειρα πρώτης ἐρωτικῆς συνεντεύξεως.
ΣΚΗΝΗ Δ′.

Δύο μῆνας μετὰ τὸν γάμον.

ΣΚΗΝΗ Ε′.

Ἓν ἔτος μετὰ τὸν γάμον.
ΣΚΗΝΗ ς’.

Τὸ συζυγικὸν συγχωροχάρτι καὶ ἡ ἀπόλυσις.
ΤΕΛΟΣ