Άλσος δ’ ως ικόμεσθα βαθύσκιον, εύρομεν ένδον
Συγγραφέας:
Ελληνική Ανθολογία, XVI (βιβλίο 16ο, Πλανούδειο Παράρτημα)
Άλσος δ’ ως ικόμεσθα βαθύσκιον, εύρομεν ένδον, Πλάτων, Ελληνική Ανθολογία, Βιβλίο 16o, 210 (AG XVI 210)


XVI 210 ΠλάτωνοςΕπεξεργασία

Ἄλσος δ’ ὡς ἱκόμεσθα βαθύσκιον, εὕρομεν ἔνδον
πορφυρέοις μήλοισιν ἐοικότα παῖδα Κυθήρης.
οὐδ' ἔχεν ἰοδόκον φαρέτρην, οὐ καμπύλα τόξα.
ἀλλὰ τὰ μὲν δένδρεσσιν ὑπ’ εὐπετάλοισι κρέμαντο,
αὐτὸς δ’ ἐν καλύκεσσι ῥόδων πεπηδημένος ὕπνῳ
εὗδεν μειδιόων. ξουθαὶ δ’ ἐφύπερθε μέλισσαι
κηροχύτου μέλιτος λαροῖς ἐπὶ χείλεσι ῥαῖνον.