Με το όνομα Εις Άρτεμιν είναι γνωστοί οι Ομηρικοί Ύμνοι: