Εικόνες Α΄/Βιβλίον β/λα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων