καμία σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
 
 
:'''==[[Τυρταίος]]'''==
{|
|
:'''[[Τυρταίος]]'''
*[[Αποσπάσματα (Τυρταίος)]]
 
:'''==[[Γοργίας]]'''==
*[[Ελένης Εγκώμιον]]
 
:'''==[[Επίκτητος]] Πλήρης''' ==
*[[Αποσπάσματα (Επίκτητος)]]
*[[Εγχειρίδιον (Επίκτητος)]]
*[[Διατριβαί (Βιβλίον 3)]]
*[[Διατριβαί (Βιβλίον 4)]]
 
|
*:'''==[[Ανδοκίδης]]'''==
*[[Περί των μυστηρίων (Ανδοκίδης)|Περί των μυστηρίων]]
 
*:'''==[[Πίνδαρος]]'''==
*[[Ολυμπιόνικοι]]
*[[Νεμεόνικοι]]
*[[Ισθμιόνικοι]]
 
:'''==[[Αισχίνης]] Πλήρης'''==
 
*[[Κατά Τιμάρχου]]
*[[Περί της Παραπρεσβείας]]
*[[Κατά Κτησιφώντος]]
*[[Επιστολαί (Αισχίνης)|Επιστολαί]]
 
|
:'''==[[Παυσανίας]]'''==
*[[Αττικά]]
*[[Κορινθιακά]]
*[[Βοιωτικά]]
*[[Φωκικά, Λοκρών Οζόλων]]
 
:'''==[[Άρατος ο Σολεύς]]'''==
*[[Φαινόμενα]]
|}
 
==Πατρολογία (Παν. Αιγαίου)==
*[[Επιστολή Πέτρου προς Ιάκωβον]]