Γεωργικά
Συγγραφέας:
Μεταφραστής: Κωνσταντίνος Θεοτόκης
Δείτε επίσης: σχετικό λήμμα.