Συγγραφέας:Αρχίας ο νεότερος

(Ανακατεύθυνση από Αρχίας ο νεότερος)
Συγγραφείς: Αρχίας ο νεότερος
Δείτε επίσης βιογραφία.


Επιγράμματα στην Παλατινή Ανθολογία

IX 91 Αρχίου νεωτέρου Επεξεργασία

῾Ερμῆ Κωρυκίων ναίων πόλιν, ὦ ἄνα, χαίροις, ῾Ερμῆ, καὶ λιτῇ προσγελάσαις ὁσίῃ.

X 10 Αρχίου (νεωτέρου) Επεξεργασία

Πᾶνά με τόνδ' ἱερῆς ἐπὶ λισσάδος, αἰγιαλίτην Πᾶνα, τὸν εὐόρμων τῇδ' ἔφορον λιμένων,
οἱ γριπῆες ἔϑεντο· μέλω δ' ἐγὼ ἄλλοτε κύρτοις, ἄλλοτε δ' αἰγιαλοῦ τοῦδε σαγηνοβόλοις.
ἀλλὰ παράπλει, ξεῖνε· σέϑεν δ' ἐγὼ οὕνεκα ταύτης εὐποΐης πέμψω πρηίν ὄπισϑε νότον.