Ψαλμοί του Δαυίδ (Rahlfs)Ψαλμοί του Δαυίδ
κατά τη Μετάφραση Ο'
(Έκδοση Rahlfs)