Χιόνι
Συγγραφέας:
25.11.1934


Ὁ ἀθῶος κλαίει
ὁ οὐρανὸς πονάει
ὁ ἐρωτευμένος σιωπᾶ

τὰ δέντρα ἔπνιξαν τὰ πουλιὰ
ἡ γῆς τρέμει ἀπ' τὸ κρύο
ἐγὼ ἐπαναλαμβάνω τὸ μοιρολόϊ...