Χαϊδεμένη ομορφιά
Συγγραφέας:


Χαϊδεμένη ομορφιά!
Μακραίνει η σκιά σου στη μνήμη
σκορπίζεσαι
και η ψυχή
μάταια μυρίζει τα μαραμένα λουλούδια.