Φιλοσοφία (Σαραντάρης)

Φιλοσοφία
Συγγραφέας:


Στὸν Κώστα Δεσποτόπουλο.

Συνομιλία μὲ τὸ ἀντικείμενο
πρᾶγμα μοναχό του·
σιωπὴ μετρημένη
ἀπὸ ἕνα ἄγνωστο αὐτί
μᾶς πλησιάζει
καὶ δένει,
γύρω μας βουίζει
μυθικὸ ἔντομο
ἕνας Θεός.