Τω πολυδακρύτω μάρτυρι Ρήγα

Τω πολυδακρύτω μάρτυρι Ρήγα
Συγγραφέας:


Με την μάστιγα δαρμένοι,
Εις εν ρεύμα βορβορώδες
Επερνούσαν φορτωμένοι
Ωσάν κτήνη οι χωρικοί,
Και ο νέος λυπημένος
Τους εκύτταζεν εκεί.