Τω βασιλοπαίδι Γεωργίω

Τῷ βασιλοπαίδι Γεωργίῳ
Συγγραφέας:
Δημοσιεύθηκε στο Εθνικόν Ημερολόγιον του Έτους 1891 του Κωνσταντίνου Σκόκου


Τῼ ΒΑΣΙΛΟΠΑΙΔΙ
ΓΕΩΡΓΙῼ

ΝΑΥΤΑΚΙ, πὤχεις τοὐρανοῦ ’ς τὰ μάτια σου τὸ χρῶμα:
καὶ χρῶμα τριανταφυλλὶ ’ς τὰ μάγουλα, ’ς τὸ στόμα,
μὲ τἀνοιχτὸ ’ποκάμισο, μὲ τὴ γαλάζια σκούφια
καὶ μὲ τὰ μαῦρα τὰ μαλλιὰ, τὰ γυριστὰ τζουλούφια!
Ναυτάκι μὲ χυτὸ κορμί, καμαρωτὸ ναυτάκι,
πὤχεις τὰ φρύδια σπαθωτά, στριφτό, στριφτὸ μουστάκι·
ποῦ τὸ μανδῆλί σου κρατεῖς εἰς τὸ δεξί σου χέρι,
κ’ ἔχεις μαλαμοκάπνιστο ’ς τὴ μέση σου μαχαῖρι.
Ναυτάκι μὲ τὸ γερανὶ μεταξωτὸ ζωνάρι,
ποῦ περπατεῖς ’περήφανα, ποῦ περπατεῖς μὲ χάρι,
ποῦ μὲ τ’ ἀριστερὸ κρατεῖς τὸ χέρι πορτοκάλι
καὶ τραγουδεῖς γλυκά, γλυκὰ σιμὰ ’ς τὸ περιγιάλι·
γιὰ ’πές μου πόθεν ἔρχεσαι ’ς τὴ γῆ τὴ σκλαβωμένη,
τὴν ἔρημη, τὴ σκοτεινή, τὴν τουρκοπατημένη;
’Πές μου, ναυτάκι μου καλό, τάχα θὲ νἄρθῃ ὥρα
νὰ λυτρωθῇ ἀπ’ τὴ σκλαβιὰ καὶ ἡ δική μας χώρα;
— «Ἀπὸ τὸν Πόρον ἔρχομαι ’ς τὴ γῆ τὴ σκλαβωμένη,
«τὴν ἔρημη, τὴ σκοτεινή, τὴν τουρκοπατημένη.
«Ἐκεῖ ὁ γυιὸς τοῦ Βασιληὰ ὁ Γιῶργος, τὸ δελφίνι,
«αὐτὴ τὴ χώρα μελετᾷ, τὴ χάρτα δὲν ἀφίνει.
«Ἔχετε πίστι ’ς τὸ Θεό, κ’ ἐλπίδα ’ς τὴν καρδιά σας,
«καὶ τοῦ Χριστοῦ μας τὸ σταυρὸ ἔχετε συνοδιά σας!
«Ἡ χώρα σας νὰ λυτρωθῇ θὰ εἶνε ἡ δουλειά μας,
«ὅταν θὰ γείνῃ ναύαρχος ὁ γυιὸς τοῦ βασιλῃᾱ μας.»

Χρ. Σαμαρτσιδησ