Υπάρχουν δύο κείμενα τον τίτλο Το ύδωρ της λήθης στην ελληνική Βικιθήκη: