Το φως διαιρείται
Συγγραφέας:


Το φως διαιρείται
Σε χρυσή δόξα
Σε δέρματα
Η ευτυχία του προσώπου
Τον άνθρωπο θίγει
Η αναπνοή
Η μοίρα
Σ' εσένα μαθαίνει τον πόνο
Κι εμένα αφήνει κενό.