Το φίλημα
Συγγραφέας:
Ιανουάριος 1876.


Στὸν ὕπνο μου, Ἀργίτισσα,
σὲ εἶδα καὶ σοῦ ζήτησα
ἕνα γλυκὸ φιλί.

Ὅμως ἐσὺ δὲν σίμωνες,
κι' ἀπὸ μακρυὰ ἐθύμωνες,
Ἀργίτισσα τρελλή.

Ὥρα πολλὴ μ' ἐλίγωνες
καὶ στὴν καρδιὰ μ' ἐπλήγωνες
μὲ χίλια δυὸ γινάτια.

Ἄχ! μὰ ἐγὼ δὲν κράτησα
κι' ἐμπρός σου ἐγονάτισα
μὲ δακρυσμένα μάτια.

Καὶ σ' εἶπα: ἔλα, σῶσε με,
κι' ἕνα φιλάκι δῶσε με,
Ἀργίτισσα, γλυκό.

Χάρι μικρὴ σοῦ ζήτησα,
καὶ τὸ φιλί, Ἀργίτισσα,
μὴν τὸ θαρρῇς κακό.

Σ' αὐτὰ τὰ λόγια ἔμεινα
κι' ἐξύπνησα κι' ἀπέμεινα
χωρὶς φιλὶ στὸ στόμα.

Ἄχ! ἀκριβὰ σὰν χρήματα
μοῦ τἄχες τὰ φιλήματα
καὶ στ' ὄνειρο ἀκόμα.