Τὸ νέον δάνειον
Συγγραφέας:
Εφημερίδα Αθήναι, 7/7/1910, δημοσιεύτηκε με το ψευδώνυμο Ὁ Γελωτοποιὸς


-Ἔλα, Σβέντζο, καὶ κατέβα
πάρε τὸ κερὶ καὶ φέγγε!
-Ἐδῶ, κύριοι, βλέπετε μὲ μεγάλες ἀπορίες
τοῦ νέου δανείου τῆς «ὀψιὸν» καὶ τῆς «ὑπερημερίες»
ποῦ τό κλεισε στὸ Παρίσι ὁ κ. Βαλαωρίτης,
καὶ βάλε ὅρους, βάλε ὅρους, τὸ ὁποῖον Βαλεορίτης,
ὅπερ ἐξεκίνησε άπὸ δῶ πέρα τραπεζίτης καὶ χρηματιστὴς,
καὶ ξαναγυρίζει τώρα ὀψιοκομιστής!...