Το λείψανο
Συγγραφέας:


Την κόρη τούτη, που περνούν και πάνε να τη θάψουν,
χωρίς παπά γιατί την παν, γιατί χωρίς ξεφτέρια,
μήνα κι' αλλαξοπίστησε κι' αλλόθρησκον επήρε ;
Μηδέ κι' αλλαξοπίστησε κι' αλλόθρησκον επήρε,
μόν' ο υγιός της Χρήσταινας, ο γονιοχαϊδεμένος,
πώχει καράβια δεκαοχτώ, χωράφια δεκαπέντε,
τη γέλασε, την άφισε κι' άλλη γυναίκα πήρε.
Κι' εθέριεψεν ο πόνος της κι' ανάψαν τα μυαλά της,
και σε γκρεμνούς ετράβηξε κι' από γκρεμνούς ερρίχτη.